• Pondelok 8. 8. 2022
  • Novinky

   • Prihlásenie

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Chocholná-Velčice 313
    • zschocholnavelcice@gmail.com
    • riaditeľka ZŠ s MŠ - 0918985411, zástupkyňa MŠ - 0917773703, vedúca ŠJ - 0917093987
    • Chocholná-Velčice 313, 913 04 Chocholná-Velčice Slovakia
    • 36129780
    • 2021671839
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje